უფასო მიწოდება 50₾-დან ზევით
დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის დაბრუნების პირობები:

  • კომპანია satvale.com, პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკის გათვალისწინებით, გაძლევთ შესაძლებლობას 3 კალენდარული დღის განმავლობაში უკან დააბრუნოთ შეძენილი პროდუქტი ქვემოთ მითითებული წესისდაცვით:

პროდუქტის დაბრუნების წესი და გამონაკლისები:

  • პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ წინასწარ დაუკავშირდეთ კომპანია satvale.com-ის საინფორმაციო ცენტრს და აცნობოთ პროდუქტის დაბრუნების შესახებ;
  • საჭიროა კომპანიას აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი (შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოს ატვირთვა და გამოგზავნა satvale.com – ის ელ. ფოსტის მისამართზე: satvale.com@gmail.com)
  • პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკა მოქმედებს პროდუქტის მიღებიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში

ანაზღაურების წესი:

  • კომპანია satvale.com, მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში იღებსვალდებულებას მომხმარებელს აუნაზღაუროს მომხმარებლის მიერ მხოლოდ პროდუქტში გადახდილი თანხა:

Shopping cart

0

No products in the cart.